truck_ico.png Darmowa dostawa pin_ico.png 9 stacjonarnych sklepów w Polsce watch_ico.png Renomowane marki z całego świata! Szybki kontakt: +48 605 10 66 32 sklep@wsliwinski.pl

 
Moje konto Moje konto

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI w Sklepie internetowym W.Śliwinski Sp. z.o.o.

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Pani/Pana przez sklep internetowy www.wsliwinski.pl zwany dalej Witryną prowadzony przez W. Śliwiński Sp. z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, dalej zwany dalej również Administratorem lub Sklep Internetowy.

 

Administrator dokłada wszelkich starań i podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia poszanowania Pani/Pana prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu.

 

Zachowanie poufności danych jest dla W.Śliwiński Sp. z o.o. niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób Spółka W.Śliwiński Sp. z o.o. je przetwarza. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

 

 

 

Kto kontroluje Pana/Pani dane osobowe?

 

Przekazywane dane osobowe są przetwarzane przez W. Śliwiński Sp. z o.o. W.Śliwiński Sp. z.o.o. Administrator chroni Pana/Pani dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Dokładne dane Administratora:

 

W.Śliwiński Sp.z o.o.

 

ul. Złota 59

 

00-120 Warszawa

 

e-mail: sklep@wsliwinski.pl

 

tel. +48 81 742 63 44, +48 81 742 62 49

 

 

 

adres do korespondencji:

 

W. Śliwiński Sp. z o.o.

 

ul. Ziółkowskiego 29

 

20-834 Lublin

 

 

 

Gdzie przechowywane są Pani/Pana dane?

 

Zebrane dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Dane osobowe nie są przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane.

 

Kto ma dostęp do Pana/Pani danych?

 

Pana/Pani dane nie są przekazywane. Administrator nie sprzedaje ich ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia usług administratora na Pana/Pani rzecz.

 

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania następującym grupom podmiotów:

 

- podwykonawcom Spółki W. Śliwiński Sp. z o.o. świadczącym usługi w zakresie organizacji akcji marketingowych oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze i audytowe. Dane są także powierzone do przetwarzania dostawcy usług hostingowych. Administrator może także powierzać przetwarzanie danych firmie kurierskiej lub platformie do dokonywania płatności jeżeli wybierze Pan /Pani opcję dostawy towaru za pomocą firmy kurierskiej lub w przypadku  wyboru opcji tzw. szybkich płatności. Lista podmiotów zaufanych dostępna jest na każde Pana/Paniżądanie.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych?

 

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Pana/Pani danych osobowych każdorazowo poinformujemy Pana/Panią, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy lub udzielenie zgody oraz czy ma Pan/Pani obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

 

W przypadku dokonywania zakupów w sklepie internetowym podstawa prawną przetwarzania danych jest przesłanka wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne , ale bez nich W. Śliwiński Sp. z o.o. nie będzie w stanie wykonać zamówienia. Dane są nam niezbędne do wykonania umowy.

 

W przypadku wysyłania informacji drogą elektroniczną podstawą przetwarzania zawsze jest Pana/Pani świadoma i jednoznaczna zgoda. W tym celu należy zaznaczyć oddzielny chceckbox. Chceckbox nie może być ustawiony automatycznie na wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

Jakie dane są zbierane przez Administratora?

 

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny.

 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Pani/Pana komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Pana/Panią z Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Panu/Pani interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Pana/Panią zakupów.

 

Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Pana/Panią z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Pana/Pani hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdy przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej.

 

Obok plików cookies Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Pana/Pani adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło wejście na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Panem/Panią mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Pana/Panią danymi osobowymi.

 

Sklep Internetowy będzie od Pana/Pani zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Witrynie:

 

  • Imię i nazwisko
  • Adres do korespondencji
  • Adres poczty elektronicznej
  • Numer telefonu

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne ale jest konieczne do realizacji umowy tj. poinformowania o realizacji zamówienia oraz dostarczeniu towaru. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać ze wskazanych powyżej możliwości. Podanie numeru telefonu nie jest konieczne do wykonania umowy, ale jeżeli chce mieć Pan/Pani kontakt telefoniczny z administratorem lub kurierem celem sprawdzenia terminu realizacji zamówienia należy podać numer telefonu.

 

Dodatkowo jeżeli poprosi Pan/Pani o wystawienie przez Sklep Internetowy  faktury, konieczne jest podanie następujących danych:

 

  • Numer NIP, jeżeli Klient życzy sobie wystawienie faktury VAT
  • Nazwa firmy, jeżeli Klient życzy sobie wystawienie faktury VAT

 

Dane podawane przez Państwa w przypadku wybrania opcji płatności elektronicznych lub kartą kredytową nie są zbierane przez Sklep internetowy.

 

Jaki jest cel przetwarzania danych?

 

W. Śliwiński Sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe do zarządzania zakupami dokonanymi w Sklepie Internetowym w celu przetwarzania Pana/Pani zamówień, obsługiwania zwrotów oraz wysyłania Panu/Pani powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów.  Dodatkowo dane są używane do zarządzania Pana/Pani płatnościami. Ponadto, dane używane są do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów sprzedanych w Sklepie Internetowym.

 

Dzięki danym osobowym W. Śliwiński Sp. z o.o. może Pana/Panią zidentyfikować i sprawdzić, czy Pana/Pani wiek kwalifikuje Pana/Panią do złożenia zakupów online, a także potwierdzić Pana/Pani adres z podmiotami zewnętrznymi (np. dostarczającymi zamówienie)- w przypadku gdy będzie realizowana opcja zakupów z dostawą na wskazany przez Pana/Panią adres. 

 

 

 

Zmiana celu przetwarzania danych:

 

O każdej zmianie celu w jakim Administrator korzysta z Pana/Pani danych osobowych, powołaniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub zmiany Pana/Pani praw Administrator poinformuje Pana/Panią niezwłocznie drogą mailową lub w formie pisemnej.

 

Jakie ma Pan/Pani prawa?

 

Prawo dostępu do danych:  

 

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo do zażądania informacji o tym, jakie Pana/Pani dane osobowe przechowuje W.Śliwiński Sp. z o.o. Aby to zrobić, prosimy o kontakt pod emailem: sklep@wsliwinski.pllub droga pocztową na adres: W. Śliwiński Sp. z o.o.; ul. Ziółkowskiego 29; 20-834 Lublin – otrzyma Pan/Pani informacje pocztą e-mail lub drogą pocztową – w zależności od wybranej formy.

 

Prawo do przenoszenia danych:

 

Gdy W. Śliwiński Sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, ma Pan/Pani prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana bezpośrednio do Pana/Pani lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane W. Śliwiński Sp. z o.o.

 

Prawo do poprawiania danych: 

 

Ma Pan/Pani prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  Zgłoszenie może zostać dokonane na adres email:sklep@wsliwinski.pllub drogą pocztową na adres: W. Śliwiński sp. z o.o., ul. Ziółkowskiego 29; 20-834 Lublin.

 

Prawo do usunięcia danych: 

 

Ma Pan/Pani prawo w każdej chwili zażądać usunięcia danych przetwarzanych przez W. Śliwiński sp. z o.o., gdy Pana/Pani dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez W. Śliwiński Sp. z o.o., cofnie Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych; Pana/Pani dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 

Prawo do usunięcia danych przysługuje z wyjątkiem m.in następujących sytuacji:

 

* ma Pan/Pani nieuregulowany dług wobec W. Śliwiński Sp. z o.o., niezależnie od metody płatności,

 

* Pana/Pani dług został sprzedany firmie zewnętrznej,

 

* Jeśli dokonał(a) Pan/Pani jakikolwiek zakupów, W. Śliwiński Sp. z o.o. zachowa Pana/Pani dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

 

Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu W. Śliwiński Sp. z o.o.:  

 

Ma Pan/Pani prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych na podstawie uzasadnionego interesu W. Śliwiński Sp. z o.o.W takim wypadku, W. Śliwiński Sp. z o.o. zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, chyba że będzie w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Pana/Pani interes lub prawa albo z powodu roszczeń prawnych. Prawnie usprawiedliwionym celem nie może być w tym wypadku marketing bezpośredni W. Śliwiński Sp. z o.o.

 

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

 

Ma Pan/Pani prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Pana/Pani profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

 

Może Pan/Pani zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 

* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail,

 

* informując o tym W. Śliwiński Sp. z o.o. na adres mailowy sklep@wsliwinski.pl lub drogą pocztową na adres: W. Śliwiński Sp. z o.o. ul. Ziółkowskiego 29; 20-834 Lublin.

 

Prawo do ograniczenia: 

 

Ma Pan/Pani prawo zażądać, aby W. Śliwiński ograniczył przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych pod następującymi warunkami:

 

* jeśli nie zgodzi się Pan/Pani na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu W. Śliwiński Sp. z o.o., wtedy W. Śliwiński ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie Pana /Pani danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.

 

* jeśli zgłosi Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są niepoprawne, wtedy W. Śliwiński Sp. z o.o. musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy może Pan/Pani nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Pana/Pani danych osobowych.

 

* jeśli W. Śliwiński nie potrzebuje już Pana/Pani danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

 

Jak może Pan/Pani skorzystać ze swoich praw?

 

Aby się skontaktować z W. Śliwiński w zakresie związanym z ochroną danych osobowych, może Pan/Pani skorzystać z następujących form kontaktu:

 

Wiadomość wysłana na adres e-mail: sklep@wsliwinski.pl

 

Wiadomość wysłana droga pocztową na adres: W. Śliwiński Sp. z o.o. ul. Ziółkowskiego 29 20-834 Lublin

 

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:  

 

Jeśli uważa Pan/Pani że W. Śliwiński przetwarza Pana/Pani dane osobowe w niewłaściwy sposób, niezgodnie z prawem, albo niedostatecznie je chroniąc,ma Pan/Pani skontaktować się z W. Śliwiński Sp. z o.o. Ma Pan/Pani też prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego. Po 25 maja 2018 r., organem nadzorczym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Marketing Bezpośredni:

 

Dlaczego używamy Pana/Pani danych osobowych?

 

W ramach marketingu bezpośredniego W. Śliwiński Sp. z o.o. będzie używać Pana/Pani danych osobowych do przesyłania ofert marketingowych, ankiet oraz zaproszeń – pocztą e-mail, w SMS-ach, telefonicznie oraz tradycyjną pocztą.

 

Jakie dane osobowe przetwarza W. Śliwiński Sp. z o.o. w ramach marketingu bezpośredniego?

 


W . Śliwiński przetwarza następujące dane osobowe w ramach marketingu bezpośredniego: 

 

- dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu,
- miesiąc i dzień urodzenia- jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z promocji urodzinowej,

 

Kto ma dostęp do Pana/Pani danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej i umożliwiają one agencjom marketingowym oraz dostawcom technicznym dystrybucję cyfrowych i drukowanych materiałów marketingu bezpośredniego. 

 

W. Śliwiński Sp. z o.o. nigdy nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedaje ich ani nie wymienia się nimi z podmiotami zewnętrznymi.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego ?

 


Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyraża Pan/Pani na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Z wyjątkiem materiałów przesyłanych tradycyjną pocztą, w tym katalogów, będą one do Pana/Pani przesyłane na podstawie uzasadnionego interesu W. Śliwiński Sp. z o.o.

 

Prawo do wycofania zgody:
Ma Pan/Pani prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.
W przypadku wycofania zgody W. Śliwiński Sp. z o.o.nie będzie więcej wysyłać Panu/Pani żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych. 

 

Może Pan/Pani zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 

- wycofanie zgody w formie wiadomości e-mail na adres : sklep@wsliwinski.pl

 

- drogą pocztową na adres: W.Śliwiński Sp. z o.o.

 

ul. Ziółkowskiego  29; 20-834 Lublin

 


Jak długo W. Śliwiński będzie przechowywać Pana/Pani dane w celu marketingu bezpośredniego?

 

Sklep Internetowy będzie przechowywać Pana/Pani dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofa Pan/Pani swoją zgodę. 

 

W przypadku materiałów marketingowych wysyłanych pocztą e-mail uznamy Pana/Panią za nieaktywnego klienta, jeśli w ciągu 3 lat nie otworzy Pan/Pani żadnej wiadomości e-mail od W. Śliwiński. Po upływie tego czasu Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte.

 

Przetwarzanie danych związanych z obsługą klienta (reklamacje/ pytania/ zgłoszenia reklamacyjne).

 

W jakim celu W. Śliwiński Sp. z o.o. będzie używać Pana/Pani danych osobowych?

 

Administrator będzie używać Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania pytań, reklamacji, zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i w mediach społecznościowych.

 

Możemy też kontaktować się z Panem/Panią, jeśli wystąpią jakieś problemy z  zamówieniem.

 

Które dane osobowe przetwarza W. Śliwiński Sp. z o.o ?
Będziemy przetwarzać dane osobowe, które nam Pan/Pani przekaże , w tym między innymi: 

 

- dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu
- dane i historię płatności

 

- informacje o zamówieniach

 

- numer konta/ numer karty rabatowej

 

- całą korespondencję na dany temat

 

Kto ma dostęp do Pana/Pani danych osobowych?

 


Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej i umożliwiają agencji zewnętrznej obsługę klientów- np. kontakt z klientami na platformach społecznościowych w imieniu W. Śliwiński Sp. z o.o.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe?
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

 

Jak długo przechowywane są Pana/Pani dane?
Rejestry wiadomości e-mail oraz rozmów telefonicznych i korespondencję będziemy przechowywać przez 24 miesiące, a dane potrzebne do zarządzania sprawami przez 24 miesiące- chyba, że pojawi się dochodzenie od nas lub przez nas roszczeń, wtedy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń lub toczącego się sporu.

 

W przypadku reklamacji dane przechowywane będą przez okres 2 lat.

 

Pana/Pani prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu W. Śliwiński Sp. z o.o. : 

 

Ma Pan/Pani prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych na podstawie uzasadnionego interesu W. Śliwiński Sp. z o.o.

 

W. Śliwiński Sp. zo.o. zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, chyba że będzie w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Pana/Pani interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

 

Środki techniczne i Pana/Pani obowiązki

 

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Pana/Pani dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Administrator stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Pana/Pani danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Pana/Panią płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL o sile szyfrowania 128/256 bitów.

 

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli  z Pana/Pani strony nie będą zachowane zasady bezpieczeństwa. W szczególności musi Pan/Pani zachować w poufności:

 

- login i hasło do Witryny,

 

-nie udostępniać loginu/hasła osobom trzecim,

 

-wylogowanie się po zakończeniu korzystania ze Sklepu Internetowego,

 

- posiadanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniach, z których Pan/Pani korzysta do zrealizowania zakupów,

 

Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Pani/Pana o podanie hasła lub loginu, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynę.

 

 

 

 Inne strony internetowe

 

W ramach Witryny mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się przed ich odwiedzeniem. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Wypełnienie zobowiązań prawnych

 


W. Śliwiński Sp. z o.o. będzie używać Pana/Pani danych osobowych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz.

 

Będzie używać danych osobowych do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

 

Które dane osobowe będziemy przetwarzać?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe

* numer zamówienia
* imię i nazwisko
* adres pocztowy
* kwota transakcji
* data transakcji

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
W.Śliwiński Sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe, aby wywiązać się z obowiązków nałożonych przez ustawę.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak wymagają tego zasady prowadzenia księgowości w kraju.

 

 

 

Pytania i zastrzeżenia

 

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Pana/Panią zadane pod adresem sklep@wsliwinski.pl