Jubiler W. Śliwiński - brylanty, pierścionki, obrączki, zegarki, biżuteria
zamknij
Koszyk jest pusty

Szybki kontakt

tel. 605 10 66 32

sklep@wsliwinski.pl


Regulamin

Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy pod adresem www.wsliwinski.pl (dalej: Sklep internetowy) jest prowadzony przez:
  W. Śliwiński Sp. z o.o.
  00-120 Warszawa,
  ul. Złota 59
  NIP: 525-26-77-153,
  Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

 3. Warunkiem skorzystania ze sklepu internetowego jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Oferta

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.wsliwinski.pl.

 2. Oferowane towary należą do wyrobów jubilerskich posiadających specyficzne właściwości, co należy uwzględnić dokonując zakupu.

 3. Każdy z towarów jest niepowtarzalny i może różnić się w stopniu minimalnym od innych egzemplarzy. Dotyczy to także poszczególnych elementów towaru, takich jak kamienie szlachetne.

 4. Wizerunki towarów prezentowane w sklepie internetowym mają jedynie charakter informacyjny i mogą nie oddawać ich rzeczywistej wielkości.

 5. Różnice w wyglądzie towarów prezentowanych w sklepie internetowym wynikające z konfiguracji sprzętu komputerowego - w szczególności ustawień rozdzielczości i kolorów monitora - nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 6. Wszelkie informacje o towarach umieszczone w sklepie internetowym, w szczególności opisy, parametry, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

 7. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

 8. Ceny podane w USD, EUR oraz CHF są jedynie orientacyjne, ustalane na podstawie kursu NBP.

 9. W. Śliwiński sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia przez Firmę Jubilerską Waldemar Śliwiński.

Składanie zamówienia

 1. Zamówienia można składać jedynie poprzez sklep internetowy pod adresem www.wsliwinski.pl

 2. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne założenie konta w sklepie internetowym, a jedynie poprawne wypełnienie wszystkich danych oznaczonych jako wymagane w formularzu zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczną informację zwrotną potwierdzającą złożenie zamówienia wraz ze wskazaniem numeru zamówienia generowanego przez system obsługujący Sklep. Informacja ta nie stanowi potwierdzenia przez Sklep możliwości realizacji zamówienia.

 3. Proces zamówienia składa się z czterech kroków:

  1. wyboru towarów

  2. złożenia zamówienia

  3. zapłaty po uprzednim potwierdzeniu przez sklep możliwości realizacji zamówienia

  4. odbioru zamówionych towarów

 4. Wysyłając formularz zamówienia Klient składa ofertę kupna towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Termin realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia jest oznaczony dla każdego z towarów z osobna.

 2. Do podanego czasu należy doliczyć czas dostawy wynoszący od 1 do 2 dni roboczych. Termin może zostać wydłużony ze względu na opóźnienia wynikające z wydłużenia realizacji zleceń firm przewozowych.

 3. W przypadku zamówienia kilku towarów o różnym czasie realizacji zamówienia ostateczny czas realizacji będzie równy najdłuższemu z podanych czasów realizacji.

 4. W przypadku towarów wykonywanych na zamówienie lub sprowadzanych na zamówienie Firma Jubilerska Waldemar Śliwiński zastrzega sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówienia po wcześniejszym poinformowaniu Klienta telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 5. Aktualny status realizacji zamówienia dostępny jest dla zarejestrowanych Klientów po zalogowaniu się na konto, w zakładce "Zamówienia".

Płatność i dostawa

 1. W sklepie internetowym dostępne są następujące formy płatności:

  1. płatność kartą kredytową poprzez system Płatności.pl

  2. płatność przelewem elektronicznym poprzez system

  3. przedpłata na rachunek bankowy
   (numer rachunku: 05 1020 3147 0000 8702 0118 9422)

  4. płatność przy odbiorze przesyłki

 2. Opcja płatności przy odbiorze przesyłki dostępna jest dla zamówień do wartości 6500 zł

 3. W przypadku wyboru płatność wskazanych w punkcie 1 podpunkt 1,2 lub 3 Klient uiszcza kwotę wskazaną w podsumowaniu zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia drogą elektroniczną o możliwości realizacji zamówienia.

 4. Towar może być dostarczony do Klienta przez firmę kurierską lub do odebrania osobiście w jednym z poniższych sklepów jubilerskich W.Śliwiński:

  1. Salon W.Śliwiński w Lublinie, Hotel Europa
  2. Salon W.Śliwiński w Lublinie, Galeria Olimp 4
  3. Salon W.Śliwiński w Lublinie, Tarasy Zamkowe
  4. Salon W.Śliwiński w Krakowie, Galeria Krakowska
  5. Salon W.Śliwiński w Łodzi, Manufaktura
  6. Salon W.Śliwiński w Katowicach, Galeria Katowicka
  7. Salon W.Śliwiński w Radomiu, Galeria Słoneczna
  8. Salon W.Śliwiński w Rzeszowie, Galeria Rzeszów
 5. Dostawy kurierskie realizowane są na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

 6. Koszt dostawy wynosi 15 zł w przypadku płatności kartą, przelewem elektronicznym lub przedpłaty na konto. W przypadku płatności przy odbiorze łączny koszt wysyłki wynosi 25 zł.

 7. Koszt dostawy towarów, których wartość przekracza 1 000 zł wynosi 0 zł.
 8. W przypadku odbioru osobistego koszt dostawy wynosi 0 zł.

 9. Wybierając opcję odbioru osobistego dostępne są tylko formy płatności wskazane punkcie 1 podpunkt 1,2 i 3. Nie jest dostępna opcja płatności przy odbiorze przesyłki.

 10. Przy odbiorze przesyłki niezależnie od wybranej formy odbioru Klientowi przysługuje prawo do sprawdzenia jej zawartości i ewentualnego zwrotu.

 11. Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

Odstąpienie od umowy - zwrot towaru

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego wydania Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż kurier, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 2. Zwracany towar powinien być w postaci nienaruszonej, zapakowany w oryginalne opakowanie, nie posiadające oznak użytkowania, wraz z załączonym dowodem zakupu oraz formularzem odstąpienia od umowy.

 3. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę maksymalnie 35 zł.

 4. Zwrot kosztów zamówionego towaru nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez W. Śliwiński sp. z o.o. kompletnej przesyłki lub doręczenia przez Klienta dowodu wysłania przesyłki wskazanej w punkcie 2.

 5. Zwrot kosztów zamówionego towaru obejmuje wszystkie otrzymane od Klienta płatności, jednakże zwrot kosztów przesyłki zamówionego towaru do Klienta nie obejmuje dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy.

 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób dokonania zwrotu płatności.

 7. Sklep internetowy nie odbiera paczek wysłanych na jego koszt oraz paczek za pobraniem.

 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym towary grawerowane na życzenie Klienta.

 9. W kwestiach odstąpienia od umowy nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, Dz.U. Nr 22, poz. 271 – do umów zawartych do dnia 25 grudnia 2014 roku, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827) – do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Reklamacje

 1. W. Śliwiński sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dostarczony Klientowi towar nie posiadał wad, jeśli jednak sprzedana rzecz ma wady, Klient ma prawo złożyć reklamację, zgodnie z wystawioną przez producenta towaru gwarancją lub obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Reklamację należy składać w formie pisemnej w dowolnym salonie sieci sprzedaży  W. Śliwiński sp. z o.o. lub przesyłając listem poleconym na adres naszego biura handlowego (20-834 Lublin, ul. Ziółkowskiego 29) formularz reklamacji,  wraz z załączoną kopią dowodu zakupu.

 3. W. Śliwiński sp. z o.o. pokrywa koszt przesyłki reklamowego towaru do wysokości stawek pobieranych przez firmę kurierską DHL.

Dane osobowe

 1. W. Śliwiński Sp. z o.o. mieszcząca się przy ulicy Złotej 59, 00-120 Warszawa oświadcza, że wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu Internetowego są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 2. Dane osobowe Klienta zebrane zostały w celu umożliwiania korzystania ze sklepu internetowego, wystawienia Karty Stałego Klienta, a także w celu uatrakcyjnienia zakupów dokonywanych przez Klienta w sklepach prowadzonych przez W. Śliwiński sp. z o.o..

 3. W. Śliwiński sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych osobowych we własnych działaniach marketingowych.

 4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

Lista plików do pobrania

Zobacz także...